Rovdjur

Revirmarkering av järv

 

Länsstyrelsen ska förvalta de stora rovdjur som finns i länet. Målet är att de ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som rovdjuren kan orsaka.

Förvaltningen skyddar och begränsar

Till de stora rovdjuren hör björn, varg, lodjur, järv och kungsörn. I länets förvaltningsplaner för arterna beskrivs hur de ska förvaltas utifrån resultaten av årliga inventeringar. Planerna innehåller antals- och utbredningsmål för varje art, och vi beslutar om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt. Vi informerar också om de stora rovdjuren som förekommer i länet.

Länsstyrelsen genomför tillsyn kring den jakt som bedrivs på stora rovdjur och ska beivra illegal jakt. Dessutom handlägger vi ärenden rörande viltskador, som ibland orsakas av rovdjur.