Inventering av varg

Vargspår

Varg inventeras i enlighet med Naturvårdsverkets faktablad och instruktioner, se till höger.

Lite varg i Västerbotten

Varg förekommer endast tillfälligt i Västerbotten och därför sker spårning endast när rapporter om vargförekomst kommer in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen tar emot mellan 30 och 40 rapporter om varg varje år. Ungefär 1/3 brukar vara felaktiga, 1/3 brukar inte vara möjliga att följa upp eftersom spåren är för gamla eller att det är barmark. 1/3 brukar vara korrekta, det vill säga det är spår efter varg.

I nästan alla fall passerar vargarna länet på vandring söderut eller norrut. Få vargar har stannat längre men det händer, till exempel Bullmarksvargen som rörde sig i länet under 2007 och 2008 samt de vargarna som uppehöll sig i Junselereviret från hösten 2012 till vintern 2014.

DNA viktigt att hitta

Alla vargrapporter följs upp så långt det är möjligt, i första hand är målet att kvalitetssäkra dem i fält. Om det visar sig vara varg följs individen i så stor utsträckning som möjligt för att hitta spillning eller annat dna-hållande material. DNA kan utvinnas från spillning, urin, hår, saliv och blod. Spillning och urin är det vanligaste som samlas in i Västerbotten och det verkar som att spillningsprover är lättare att få resultat från än från urinprover. Salivprover samlas endast in om det är oklart om en varg legat bakom ett angrepp på tamdjur. Det går inte att bestämma individ med hjälp av saliv utan endast art.

Alla dna-prover skickas på analys till Viltskadecenter i Grimsö för att om möjligt se vilken individ det rör sig om. Det huvudsakliga syftet är att få kunskap om vilken härstamning vargindividen har, om den är av skandinaviskt eller östligt ursprung.

Allmänhetens bilder

Det är möjligt att använda foto och film från allmänheten i länsstyrelsens kvalitetssäkring av varg förutsatt att:

  • Orginalfoto finns
  • Foto eller film lämnas till Länsstyrelsen in om tre veckor från fotograferingsdatum
  • Platsen där fotot är taget ska kontrolleras av länsstyrelsens fältpersonal. vid kontroll ska det fastställas att platsen på fotot och tidpunten då fotot är taget motsavaras av verkligheten.
  • Datuminställningar på kameran ska kontrolleras för att bekräfta tidpunkten då foto/filmen är tagen