Inventering av kungsörn

Kungsörnsunge

Kungsörnarna inventeras av Länsstyrelsen och Kungsörnsgruppen i Västerbottens Ornitologiska Förening tillsammans. Länsstyrelsens fältpersonal ansvarar främst för att inventera området ovan odlingsgränsen och Kungsörnsgruppen för inlandet och kustområdet.

Besök vid boplatser

I ett första skede görs ett besök på vårvintern för att konstatera vilka revir som är bebodda och vilka häckningsplatser det finns aktivitet på. Under den här tiden markerar örnarna sina revir och boplatser och är därför mer synliga. Under dagar med rätt förhållanden kan man se örnar flyga på långa avstånd. Därefter görs efterföljande besök i de bebodda reviren under sommaren för att dokumentera eventuella häckningar och antal ungar.