Vattenskotertrafik hänvisas till särskilda områden

Länsstyrelsen har fattat beslut om att vattenskoter, förutom i allmänna farleder, får användas i vissa särskilt utpekade områden i Västerbottens län.

Tillåtna områden för vattenskoter

I Västerbottens län är följande särksilt utpekade område tillåtna för vattenskoter:

Kartor i miniatyr

Klicka på kartorna för att se en större bild.

 1. ett område i anslutning till Patholmsvikens småbåtshamn i Holmsund, Umeå kommun
 2. ett område i anslutning till Hamnskärs småbåtshamn i Hörnefors, Umeå kommun. Sjösättning kan ske i Holmsund (Patholmsviken). Därifrån finns det finns en anvisad färdväg ut till de allmänna farlederna.
 3. två avgränsade områden inom Nordmalingsfjärden i Nordamlings kommun,  bägge strax utanför respektive samhälle Nordmaling och Rundvik
 4. ett område i anslutning till Kattisavans campingplats efter Umeälven i Lycksele kommun
 5. ett område på Malåträsket i Malå kommun
 6. Vojmsjön i Vilhelmina kommun
 7. sjön Storjuktan i Sorsele kommun

Du får också köra utanför den räta baslinjen i havet, dvs den linje som förbinder de i lågvatten ytterst belägna kobbarna.

Innanför baslinjen, dvs inomskärs, är vattenskoterkörning inte tillåten. För att ta dig ut till baslinjen med vattenskoter får du alltså bara köra längs de allmänna farlederna, se vidare nedan.
 
För transport mellan strand och tillåtet vattenskoterområde får kortaste väg väljas, dock högst 500 m och inte inom vattenområde som ingår i allmän badplats.

Allmänna farleder

I Västerbotten finns det 13 allmänna farleder där du får köra med vattenskoter.

Kartbilder över almänna farleder för vattenskoter. Klicka på en karta för att se en större pdf
Klicka på kartorna för att se en större bild.

De allmänna farlederna går in från territorialhavet till kommersiella hamnar i Rundvik, Umeå hamn, Norrfjärden, Ratan, Bjuröklubb, Skelleftehamn, Kåge hamn och Örefjärden.

Länsstyrelsens beslut reglerar hur brett du får köra på dessa farleder och hur du får ta dig till och från dessa farleder. Det finns tre olika bredder på hur du får köra på dessa:

 1. Du får generellt köra max 300 m ut från farledens mittlinje. Det markeras på kartan med en blå linje.
 2. Samma sak gäller för gula linjer, men där du bör ta särskild hänsyn eftersom området är känsligt från naturvårds- och friluftssynpunkt.
 3. I vissa områden är korridoren smalare. Det markeras med röd linje på kartan. Där får du endast köra 50 m från mittlinjen, utom mellan Hamngrundshällorna och Lillhällan där du får köra max 100 m från mittlinjen.

Här får du inte köra

All körning utanför de områden som beskrivs som tillåtna är förbjuden. Det betyder att du inte får köra i t.ex. Umeälven och i strandområden.

Vad är en vattenskoter?

En vattenskoter är en farkost som är högst 4 meter lång och har ett jetaggregat som främsta framdrivningskälla. Den har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på farkosten snarare än befinner sig i den. Den är inte en båt.

Olovlig körning

Sjötrafikreglerna gäller alla farkoster som kan användas till transport på vatten. I ditt ansvar som sjötrafikant ingår bland annat att inte äventyra sjösäkerheten samt att visa gott sjömanskap. Det är polis och kustbevakning som ansvarar för att vattenskoterförordningen efterlevs. Vid överträdelser kan du få böter. Du hittar gällande regler om användning av vattenskoter i förordningen SFS 1993:1053.

Vad gäller för snöskoterkörning på vatten?

En snöskoter räknas inte som en vattenskoter. Därför gäller andra regler. Eftersom man oftast startar från stranden krävs det dispens från förbudet att köra på barmark i terrängen. Länsstyrelsen är mycket restriktiv till barmarkskörning. Dessutom krävs det en anmälan om samråd till Länsstyrelsen minst 6 veckor i förväg eftersom det kan påverka naturmiljön. Vid uppvisningar ska man även kontakta Polisen i förväg.

1. Karta över Patholmsvikens småbåtshamn i Holmsund (pdf) 2. Karta över Hamnskärs småbåtshamn i Hörnefors (pdf) 3. Karta över Nordmalingsfjärden (pdf) 4. Karta över Kattisavan (pdf) 5. Karta över Malåträsket i Malå kommun (pdf) 6. Karta över Vojmsjön (pdf) 7. Karta över Storjuktan (pdf) Karta över allmänna farleden i Rundvik (pdf) Karta över allmänna farleden i Umeå hamn (pdf) Karta över allmänna farleden i Norrfjärden (pdf) Karta över allmänna farleden i Ratan (pdf) Karta över allmänna farleden i Skelleftehamn Karta över allmänna farleden i Kåge hamn Karta över allmänna farleden i Örefjärden