Terrängkörning på barmark

Körning på barmark i terrängen är förbjuden i hela Sverige. Terrängkörning kan skada mark och växter samt störa både människor och djur.

All naturmark utanför väg- t.ex. park, åker, äng, skog, hedmark, stränder och kalfjäll- räknas som terräng. Även stigar, vandringsleder och motionsspår är terräng i lagens mening.

Terrängkörning med motordrivna fordon regleras främst i terrängkörningslagen (1975:1313) och i terrängkörningsförordningen (1978:594). Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, t.ex. bil, motorcykel, traktor, moped, fyrhjuling, bandvagn och snöskoter.

Generella undantag

Generellt undantag från förbudet gäller för jordbruk, skogsbruk, statlig eller kommunal tjänsteman, räddningstjänst, läkare, brandkår, fjällräddning, projektering, renskötsel samt för hämtning av redan fälld björn eller älg. Detta gäller om åtgärden inte kan utföras på annat lämpligt sätt.

Dispens - enskilda undantag från förbudet

Körning som inte omfattas av de generella undantagen nämnda här ovanför kan undantas från förbudet i enskilda fall. Då krävs en dispens från länsstyrelsen.

 

Observera! Sök dispens i god tid då handläggningstiderna är mycket långa.

Ansökningsblankett