Motortrafik i naturen

Länsstyrelsen reglerar och följer upp barmarkskörning i terräng samt trafik med snöskoter eller vattenskoter. Avsikten är att motortrafiken inte ska störa eller skada marken och växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket. Körning i terräng ingår inte i allemansrätten.

Kör säkert på skoterleder i Västerbottensfjällen!

Länsstyrelsen har uppmärksammat att kartor med skoterleder i eniro.se och kartor från t.ex. bensinmackar och biluthyrningsfirmor inte överensstämmer med ledernas sträckning i verkligheten. 

För att du ska få en trevlig fjällvistelse med säker skoterkörning är det viktigt att du har med dig fjällkartan, har tittat på kartorna till det nya beslutet om terrängkörningsreglering samt följer skyltningen. Du kan också höra med lokalbefolkningen som ofta vet hur lederna går.

Länsstyrelsen ansvarar för ett antal statliga skoterleder inom naturreservat och områden med terrängkörningsförbud i fjällen. I Vilhelmina kommun ansvarar kommunen för ytterligare några leder.  

Om du har frågor kan du höra av dig till Länsstyrelsens naturbevakare tel. 010-225 40 00. Tänk på att mobiltelefonen inte fungerar inom stora delar av fjällområdet!  

Reglerna skyddar naturen

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige, och snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden, framför allt i fjällen, är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud vid sidan av skoterlederna.

Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden.

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av länsstyrelsen. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter.