Förebyggande av viltskada

Viltskador ska i första hand förebyggas. Jakt är ett sätt att förebygga viltskador. Det är den metod som vanligen ska tillämpas när det inte är ett fredat vilt som orsakar skada.

Om det inte är jakttid eller det rör sig om ett fredat vilt kan Länsstyrelsen eller i vissa fall Naturvårdsverket ge tillstånd till skyddsjakt. I många fall kan du själv vidta även andra åtgärder för att förebygga viltskador. Länsstyrelsen samarbetar med Viltskadecenter för att utveckla kunskaper om skadeförebyggande metoder. Vill du veta mer kan du besöka Viltskadecenters hemsida.

Kontakta Länsstyrelsen

Kontakta Länsstyrelsens viltskadehandläggare om du har ytterligare frågor. Är det en näringsverksamhet som är drabbad kan du även kontakta någon av Länsstyrelsens särskilt utbildade besiktningsmän. De kan ge dig råd hur du ska gå till väga för begränsa skadorna.

Skador på gröda

I vårt län är det oftast tranor som orsakar skador på gröda, t ex kornåkrar och potatisodlingar. I andra delar av Sverige är även gässen till förtret och en del odlare menar att även sångsvanens utveckling kan komma att innebära problem.

Skador på tamdjur

Viltskador på tamdjur här i länet är oftast orsakade av björn eller lo. Förutom renar är det framförallt fårbesättningar som drabbas och då oftast de som betar fritt i skogen eller på fjället. Det har också hänt vid något enstaka tillfälle att hundar, nötkreatur och hästar har skadats.

 

montering av gasolkanon
Gasolkanon monteras i syfte att skrämma oönskat vilt.

 Externa länkar