Bidrag för förebyggande åtgärder

Det finns möjlighet att söka bidrag till skadeförebyggande åtgärder. Om du har en näringsverksamhet som drabbats av eller kan befaras bli drabbad av viltskador kan du få bidrag till åtgärder för att förebygga viltskador

Det gäller dock inte om näringsverksamheten genom sin koncentration eller övriga karaktär är särskilt skadeexponerad och därför kräver att skadeförebyggande åtgärder alltid genomförs för att inte drabbas av viltskador. Ett exempel på sådan exponerad verksamhet som inte kan få bidrag är fiskodlingar.

Ändrat regelverk

Från och med 1 januari 2010 gäller ett delvis ändrat regelverk. Tidigare hanterades ersättning och bidrag för permanenta stängsel mot rovdjur genom Naturvårdsverkets viltskadeanslag. Landsbyggdsprogrammet hanterar numera ärenden av denna karaktär och kan erbjuda ersättning med 20 kr per löpmeter. Fortsättningsvis kan länsstyrelsen genom viltskadeanslaget endast finansiera åtgärder som akutstängsel, uppsättning av lapptyg och åtgärder för att skydda bigårdar mot björn.

Så ansöker du

Ansökan om bidrag ska göras på en särskild blankett som du hittar på Viltskadecenters hemsida se länk till höger. De flesta åtgärder vidtas lämpligen under sommaren. Du bör därför skicka in din ansökan senast under januari månad för att komma med i prioriteringen mellan inkomna ansökningar. Om tillgängliga medel inte räcker till kan du antingen få avslag eller också kommer din ansökan att få ligga kvar till nästa år.

Dokumenterad effekt

Länsstyrelsen får bara lämna bidrag till åtgärder med dokumenterad skadeförebyggande effekt eller för utveckling av åtgärder som på sannolika skäl bedömts kunna ge tillräckliga skadeförebyggande effekter. Normalt lämnas inte bidrag för mervärdesskatt, lön för eget arbete och egenavgifter.

 Externa länkar