Vilthägn

Du måste ha tillstånd från Länsstyrelsen för att få anlägga och hålla djur i vilthägn.  Läs mer i informationsbladet om vilthägn i högerspalten.

Kontaktpersoner

Samråd, miljökonsekvensbeskrivning och tillstånd

-

Förprövning

Chatarina Dahlgren

Djurskydds-, smittskydds- och livsmedelsfrågor

Annelie Grip-Hansson