Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom Länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet.

Viltförvaltningsdelegationen ersätter viltvårdsnämnden och den regionala rovdjursgruppen. Till skillnad från tidigare nämnder och grupper kommer viltförvaltningsdelegationen inte enbart vara rådgivande, utan även beslutande. Tanken är att beslut ska fattas närmare de människor som är berörda och skapa en lokal förankring och acceptans.

Uppgifter

En viltförvaltningsdelegation ska besluta om övergripande riktlinjer för:

- viltförvaltningen i länet
- skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
- licensjakt och skyddsjakt inom länet
- bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:724)

Delegationens uppgift när det rör förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om godkännande av:

- Länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av björn och lo i länet
- inriktning för förekomsten av varg och järv i länet som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena - det norra, mellersta och det södra
- den rovdjursförvaltningsplan för länet som länsstyrelsen ska upprätta.

Sammansättning

Viltförvaltningsdelegationen består av ledamöter som representerar olika intressen som berörs av rovdjur och viltfrågor i länet och är utsedda i enlighet med förordningen om viltförvaltningsdelegationer (SFS 2009:1474). Ordförande i Viltförvaltningsdelegationen är Landshövdingen.

Följande personer är utsedda att sitta som ordinarie ledamöter och ersättare i delegationen

  
Företrädare förOrdinarieErsättare
FörtroendevaldaIsak From (S)Runar Frohm (S)
 Veronica Berg (S)Josefina Skerk (S)
 Lennart Gustavsson (V)Lilian Tegnander (L)
 Elisabeth Björnsdotter-Rahm (M)Roland Sjögren (KD)
 Åke Sandström (C) 
   
Kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jaktTommy Nilsson - PolisenJoacim Lundqvist - Polisen
   
Representerar jakt- och viltvårdsintressetK-G Abrahamsson - SJFSolveig Larsson - JRF
   
Representerar naturvårdsintressetKrister Persson - Svenska rovdjursföreningenStig-Olov Holm
   
Representerar friluftsintressetPer-Olov NybergRune G Åkerlund
   
Representerar ägare och brukare av jordbruksmarkJan Engström - LRFMats Ängquist
   
Representerar lokalt näringsliv och turismCaroline LöfströmChristopher Storm
   
Representerar skogsnäringenLars Johansson - Holmen skogMikael Widerlund
   
Representerar yrkesfisketSture TjernbergGunnar Hedlund
   
Representerar rennäringenTorkel StinnerbomLennart Stenberg
   
Föreslagna av SametingetMarita StinnerbomOla Emanuelsson
   
Representerar naturvårdsintressetChristian EmilssonIngen ännu utsedd
   
Representerar NaturturismIngen ännu utseddIngen ännu utsedd
 
  

En del information om viltförvaltningsdelegationen och dess arbete med rovdjursfrågor finns att läsa under fliken Rovdjur, regional förvaltning, länk finns till höger.