Skarvjakt

Storskarv på sten

Skarven

Skarven var tidigare allvarligt hotad i Centraleuropa och fick därför skydd enligt EU:s fågeldirektiv. I Sverige fanns tidigare allmän jakttid på skarv, men i och med inträdet i EU 1995 avskaffades den allmänna jakttiden. Arten har ökat kraftigt under de senaste årtiondena och ställer på sina håll till med stora problem för yrkesfisket.

Skyddsjakt för att värna yrkesfisket

Länsstyrelsen har i en rad år beviljade skyddsjakt på storskarv där syftet varit att värna yrkesfisket. Beslutet om skyddsjakt är förenat med ett antal villkor som den som jagar måste följa. Ett krav är att årligen rapportera in antal fällda fåglar till Länsstyrelsen.

Även i år har länsstyrelsen fattat beslut om skyddsjakt på skarv för 2017, dock endast i Nordmaling och Umeå kommun. Länsstyrelsen kommer att avblåsa jakten om kvoten fylls innan periodens utgång. Den som jagar skarv är skyldig att ta reda på vad som gäller för jakten! Läs mer i beslutet till höger.