Säljakt

Jägare på isflak

Beslut om skyddsjakt på gråsäl och vikare 2018

Naturvårdsverket har beslutat om skyddsjakt på gråsäl för 2018. De har även fattat ett beslut om skyddsjakt för vikare. Nedan finns kortfattad information till dig som jagar om vad som gäller vid skyddsjakt på säl. Besluten i sin helhet finner du till höger.

Jakttid

20 april till den 31 december 2018 eller den tidigare tidpunkt när länets kvot är fylld. Västerbotten har tilldelats 35 gråsälar att fälla vid årets jakt.

För vikare är jakttiden 1 maj till den 31 december 2018 eller den tidigare tidpunkt när länets kvot är fylld. Västerbotten har tilldelats 30 vikare att fälla vid årets jakt.

Jakträtt

Skyddsjakten får bedrivas av den som har jakträtt eller jakträttshavarens godkännande i området innanför territorialvatten-gränsen i Västerbotten. Inom det området finns skyddade områden (t.ex. vissa naturreservat) där jakten kan vara begränsad. Följande platser samt vattenområde inom 200 meter från dessa har begränsningar för jakt:

 

Område   Beträdandeförbud  Jaktförbud
Skellefteå      
Skötgrynnan     Hela året
     
Holmöarna    
Malbådan   15/4-15/8  
Nörd-slokisögern             15/4-15/8  
Sör-Slokisögern  15/4-15/8  
Gräsögern - Lillklinthällorna  15/4-15/8  
Malgrundskallen  15/4-15/8  
                                         
Kronören    
Lillbådan  15/4-15/8  
     
Örefjärden-Snöansskärgården    
Bonden   15/4-15/8  15/4-15/8
Sydvästbrotten  15/4-15/8  15/4-15/8
Tuvan   15/4-15/8  15/4-15/8
Gråskär   15/4-15/8  
Måkläppen   15/4-15/8  
V. Fjärdhällorna   15/4-15/8  
Lördagshällan     15/4-16/6
Yttre Järnäsgrundet              15/4-16/6
                                                 
Bjuren    Hela året
     
Umeälvens delta    
Västerfjärden norr   1/4-15/8  
Stora Tuvan   1/4-15/8  
Flisbergsgrundet öster   1/4-15/8  

 

Jakt endast kring fiskeplatser med skada

Jakt efter de två sälarterna är tillåten endast i närheten av platser där fiske bedrivs (inom 200 meter) och där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen.

Informationsplikt

Den som jagar säl är skyldig att närmaste vardag innan jakten skall bedrivas kontakta Naturvårdsverket för att få information om hur många djur som återstår av tilldelningen. Skyddsjakt får bedrivas endast om det återstår sälar på länets kvot.

Kontaktuppgifter till Naturvårdsverkets kundtjänst för kontroll av återstående tilldelning

Nummer till Naturvårdsverkets kundtjänst
010- 698 10 00 (öppet vardagar 8:00 - 16:30) eller hos viltforvaltning@naturvardsverket.se ges upplysningar om antal skjutna sälar och hur många som återstår att skjuta.

 

Anmälan om fälld säl till Naturvårdsverkets kundtjänst

Den som fällt eller påskjutit en gråsäl (skytten) skall närmaste vardag anmäla detta till Naturvårdsverkets kundtjänst
010- 698 10 00 (öppet vardagar 8:00 - 16:30) eller till viltforvaltning@naturvardsverket.se

Vid anmälan skall skytten lämna följande uppgifter:

  • Skyttens namn, adress, telefonnummer och e-postadress 
  • Tidpunkt då säl fällts
  • Position där säl fällts i WGS84-format (eller annat likvärdigt format) och var denna position är i förhållande till närliggande känd plats (exempelvis ort, ö, fyr, vattenområde eller motsvarande)
  • Uppskattat avstånd mellan position där säl fällts och plats där fiske bedrivs
  • Om säl bärgats och om provtagning genomförts

Provtagning

Om säl fällts och har kunnat bärgas ska provtagning ske: För gråsäl i Norrbottens län ner till och med Uppsala län under tiden från och med den 1 augusti till och med den 31 december tills 50 sälar fällts, för vikare från och med 1 maj 2018 till och med 31 juli 2018 om vikaren är över 100 cm lång (från nos till svanspets). Instruktioner om provtagningen går till finns tillgänglig genom Naturvårdsverkets kundtjänst

Webbplats: www.naturvardsverket.se/saljakt
E-post: viltforvaltning@naturvardsverket.se
Telefon: 010- 698 10 00 (öppet vardagar 8:00 - 16:30) 

Bärga skjuten säl

Varje fälld säl ska så långt som möjligt bärgas.

Jaktmedel

Vapen klass 1 men ammunition tillhörande klass 1 och 2 får användas.
Godkänt fångstredskap för fångst av säl får användas.

Jaktmetod

Jakten får bedrivas från land, från is, från konstruktion fäst i botten, från stillaliggande båt (antingen med motorn på eller av) eller med hjälp av typgodkänd fälla. Den som jagar gråsäl från båt ska ha genomgått utbildning i säljakt. Utbildningen ska vara annordnad av Jägarorganisation i Sverige eller Finland. Intyg från utbildning skall medföras vid jakten. Statligt jaktkort som intygar betald viltvårdsavgift ska också medföras vid jakten.

 

 Anmälan/Fakta

Ringande telefon

Anmäl fälld säl
Ring naturvårdsverkets kundtjänst på telefonnummer:
010-698 10 00
eller via mail viltforvaltning@naturvardsverket.se

Information om återstående sälar
Ring naturvårdsverkets kundtjänst på telefonnummer:
010-698 10 00
eller via mail viltforvaltning@naturvardsverket.se