Skyddsjakt

Skyddsjakt är ett sätt att förebygga skador som viltet kan orsaka. Sådan jakt kan bli aktuellt trots att jakt inte annars är tillåten på den aktuella djurarten eller den tid på året när skador uppstår.
Skyddsjakt efter gråsäl

Skyddsjakt är en förebyggande metod som kan tillämpas när det inte finns någon annan lämplig lösning för att förhindra skada.

Syftet med skyddsjakt

Skyddsjakt går ibland ut på att ta bort någon enstaka individ som är särskilt besvärlig. Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tyvärr ger skyddsjakt många gånger endast begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

Skyddsjakt utan särskilt tillstånd

I vissa fall kan du bedriva skyddsjakt utan särskilt tillstånd. Det gäller jakt för att förebygga skada av vilt och bara när  förutsättningarna i Jaktförordningen (1987:905) bilaga 4 är uppfyllda. I andra fall kan Länsstyrelsen ge tillstånd till skyddsjakt.

Krav på återrappportering

I tillstånd till skyddsjakt ställer länsstyrelsen vanligtvis krav på viss återrapportering av jaktens genomförande och resultat. Detta är viktigt för att vi ska kunna ta vara på vunna kunskaper och erfarenheter. På så sätt kan vi ge bättre råd och tips i framtiden om när skyddsjakt verkligen är en verksam metod.

Skyddsjakt på annat vilt än rovdjur

 

De flesta situationer där behovet av skyddsjakt är relativt vanligt omfattas av bestämmelserna i jaktförordningens bilaga 4. Det innebär att skyddsjakt kan bedrivas i dessa fall utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen eller annan myndighet.

Det finns ändå några viltslag som emellanåt orsakar sådana problem att Länsstyrelsen ger tillstånd till skyddsjakt. I dessa fall ska dock andra metoder att skydda sig mot skada ha prövats först.

 

 Externa länkar