Tillsyn

Jakttillsyn emblem

Jakttillsyn

Länsstyrelsen förordnar jakttillsynsmän. Jaktillsynsmannens uppgift är att övervaka efterlevnaden av olika lagar och bestämmelser som finns för jakten.

  • Ansökan skall göras skriftligen av uppdragsgivaren som är jakträttsinnehavare t ex länsjaktvårdsförening, jaktsammanslutning eller motsvarande.
  • Det är endast personer som genomgått av Rikspolisstyrelsen beslutad utbildning som får förordnas som jakttillsynsman.