Transport av vapen på terrängfordon

Vapen får normalt sett inte medföras vid färd med motordrivet fordon i terräng, men det finns vissa undantag.

Generell dispens

För transport av kul- och kombinationsvapen i klass 3 och 4 samt hagelvapen på snöskoter har Länsstyrelsen fattat beslut om en generell dispens. Ett av villkoren i dispensen är att avståndet från farbar bilväg till jaktområdet är minst 5 kilometer. Beslutet med de villkor som gäller hittar du till höger.

Enskild dispens

För transport av kulvapen i klass 1 och 2 på snöskoter krävs enskild dispens från Länsstyrelsen. Även i de enskilda dispenserna krävs att avståndet mellan farbar bilväg och jaktområdet är minst 5 kilometer.

Länsstyrelsen kan även i speciella fall lämna tillstånd till att transportera vapen på terrängfordon på barmark.

Undantag

Förbudet mot transport av vapen på motordrivna terrängfordon i terrängen gäller inte bevakningspersonal, militär personal och polis under tjänsteutövning.

Förbudet gäller inte heller för hämtning av fälld björn, älg och hjort till lämpligast belägna bilväg.

Observera! Vid körning på enskild väg krävs inga tillstånd för att transportera vapen eftersom körningen inte sker i terräng. Du får köra snöskoter på snötäckt enskild väg, t.ex. skogsbilväg, om vägens ägare inte har förbjudit det.