Jakt från motordrivna fordon

Skoterkörning i fjällen

Det är förbjudet att jaga från motordrivna fortskaffningsmedel. Det är också förbjudet att använda sådana fortskaffningsmedel för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.

Jakt får däremot bedrivas från båt försedd med motor under förutsättning att motorn är avstängd och minst en minut förflutit sedan motorn stängts av.

Länsstyrelsen kan i vissa fall ge tillstånd till jakt från motorfordon. Exempelvis kan en funktionshindrad person kan få tillstånd. Jakt från motorfordon kan även medges vid skyddsjakt under speciella omständigheter.