Jakt i naturreservat

Inom naturreservaten väntar ett obrutet och storlaget skogslandskap. Här vandrar du i skogsmiljöer som inte har förändrats på flera hundra år och stigarna du följer kommer även att finnas kvar för dina barn och barnbarn.
Skogsbild i naturreservat. Foto: Andreas Garpebring

Inom de flesta naturreservat är det tillåtet att jaga, men ibland kan jakten vara reglerad av särskilda naturvårdsskäl. Exempelvis är det förbjudet att jaga inom Bondens naturreservat, som är en av de mest spektaktulära fågelklipporna i Sverige!

Jakt upplåts nedan odlingsgränsen

Inom naturreservaten nedan odligsgränsen, där staten (Naturvårdsverket) äger marken, säljs inga jaktkort. Här upplåter länsstyrelsen jakt till marknadsanpassade priser. På statens mark ovan odlingsgränsen går det att lösa dagskort för jakt.

Kontakta oss

Om du har frågor om jakt inom naturreservat så är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.