Viltbesiktare

En ny organisation för viltbesiktare och intygande om otjänliga älgar är lanserad. Intyg om otjänlig älg krävs för att slippa betala fällavgift för en älg som inte är tjänlig som människoföda samt för att eventuellt beviljas en ny älg.

Länsstyrelsen har tillsammans med Jägareförbundet i Västerbotten arbetat för att kunna erbjuda länets jägare en bättre service att få otjänliga älgar utdömda som människoföda av annan än veterinär eller polis.

Enligt 37 § Naturvårdsverkets förskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7) anges att fällavgift inte behöver betalas om länsstyrelsen genom beslut fastslagit att älgen var otjänlig som människoföda. Med älg som är otjänlig som människoföda avses älg som av veterinär eller efter beslut av polisman eller efter intyg av person utsedd av länsstyrelsen helt eller delvis kasserats som människoföda. Otjänligheten får inte ha förorsakats genom påskjutning eller felaktigt tillvaratagande. Inte heller får otjänligheten vara förorsakad av att eftersöks- eller anmälningsskyldigheten har fullgjorts på ett otillräckligt sätt.

Följande personer kan kontaktas för att få hjälp att intyga otjänligheten hos en skjuten älg:

Nordvästra.xlsx
Mellersta.xlsx
Sydvästra.xlsx
Nordöstra.xlsx
Sydöstra.xlsx

För ytterligare frågor kontakta Länsstyrelsen.

​Information om CWD

I april 2016 avlivades en vildren i sydvästra Norge med sjukdomen Chronic Wasting Disease, CWD. Fallet är det första kända i Europa. Nu har CWD även påvisats hos en älgko i Sörtröndelag i Norge, cirka fem mil från svenska gränsen.

Vad gör jag om jag hittar renar, älgar eller andra hjortdjur med symptom som skulle kunna vara CWD?

Kontakta SVA och avdelningen för patologi och viltsjukdomar för diskussion om eventuell provtagning.

Mer finns att läsa i dokumenten till höger.