Dataunderlag för älgförvaltningen

På den här sidan finns de olika inventeringar och dataunderlag som behövs för planarbetet inom förvaltningsområde och älgskötselområden.
Älgskylt

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har tagit fram manualer för hur inventeringen av älgstammen ska bedrivas.

Rapportera ÄLGOBS

För att få en bild av älgstammens storlek och sammansättning i olika delar av länet används älgobsen och avskjutningsstatistik för att göra beräkningar. ÄLGOBS.jpgHär presenteras aktuella siffor som bör användas vid planarbete inom förvaltningsområde och älgskötselområden:

Nordvästra älgförvaltningsområdet 

Mellersta älgförvaltningsområdet 

Sydvästra älgförvaltningsområdet

Nordöstra älgförvaltningsområdet

Sydöstra älgförvaltningsområdet

Tillståndet i skogen och foderprognos

På Skogsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om tillståndet i skogen och hur betesresursen ser ut:

Foderprognoser

Älgbetningsskador

Här finns de aktuella siffrorna för ÄBIN och foderprognoser.

Viltolyckor

Det Nationella Viltolycksrådet sammanställer information om viltolyckorna i landet. Här kan du hitta siffror om antalet viltolyckor.

Älgjakt och rovdjur 

För siffror om rovdjursförekomst i länet (björn) finns information på den här sidan.

Här finns även en artikel om hur älgen bör förvaltas vid rovdjursförekomst och hur mycket predation björnen står för.

Grov uppskattning av antal björnar på kommunnivå

  2004  2009  2014
Bjurholm  2  19  22
Dorotea  67  74  59
Lycksele  29  26  29
Malå  4  9  2
Nordmaling  2  8  11
Norsjö  6  2  1
Robertsfors  0  2  1
Skellefteå  7  8  15
Sorsele  45  48  32
Storuman  24  39  52
Umeå  0  2
Vilhelmina  50  56  59
Vindeln  5  12  13
Vännäs  1  1  2
Åsele  66  62  62