Jakttider för älg

Älgko med kalv.

Jakttider och älgavgifter

Länsstyrelsen har beslutat om jakttider och älgavgifter för älgjakt inom Västerbottens län.

Beslutet om jaktiden för älg sträcker sig mellan 2016 till 2018 och älgavgiften gäller tills vidare.

Länsstyrelsen beslutar att följande jakttider skall gälla för licensjakt på älg i Västerbottens län:

För jaktåret 2016/17

Älgskötselområden och Licensområden 5 september - 25 september 2016, 10 oktober 2016 - 31 januari 2017 (alla djur)

Kalvjaktsområden, hela länet 5 – 9 september 2016 (fem dagar) (ej registrerad mark)

För jaktåret 2017/18

Älgskötselområden och Licensområden 4 september – 25 september 2017, 9 oktober 2017 – 31 januari 2018 (alla djur)

Kalvjaktsområden, hela länet 4 – 8 september 2017 (fem dagar) (ej registrerad mark)

För jaktåret 2018/19

Älgskötselområden och Licensområden 3 september – 25 september 2018, 8 oktober 2018 – 31 januari 2019  (alla djur)

Kalvjaktsområden, hela länet 3 – 7 september 2018 (fem dagar) (ej registrerad mark)

Älgavgift

Älgavgiften (fällavgiften) för vuxen älg är 400 kronor. Älgavgiften (fällavgiften) för kalv är 100 kronor.
Älgavgifterna gäller tillsvidare 

Läs mer om jakttider och älgavgifter i det fullständiga besluten till höger.