Avlysningar

Avlysning av småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen

Avlysningar sker pga hänsyn till renskötseln och för naturvårdshänsyn.

Under 2015 har ett glädjande stort antal fjällrävspar lyckats med föryngring. Det finns därmed ett antal lyor med valpar i höst. Runt lyorna är det ett begränsat område  avlyst från jakt (även om man kan jaga i resten av jaktområdet. En översiktskartan finner du nedan för tre delområden. I www.natureit.se finns enskilda kartor för varje jaktområde med fjällrävslyor. Dessa finner du under övrig information på respektive jaktområde. 

Fjällräv Vindelfjällen södra 2015

Fjällräv Vindelfjällen norra 2015

Fjällräv Borga Klimpfjäll 2015

För att kunna hantera avlysningar för hänsyn till renskötseln sker veckovis genomgång och förändring av dessa i samråd med samebyarna. Detta sker för att kunna ta hänsyn till var det finns större antal renar. Renarna flyttar sig över fjället beroende på väder, vind och vilken föda som är attraktiv för tillfället.

För avlysningar se www.natureit.se

OBSERVERA! Jägaren är alltid själv ansvarig för att jakt bedrivs på öppna områden oberoende av vilka områden som angivits på jaktkortet.

  

Länsstyrelsen har som huvudregel att fatta beslut om vilka områden som skall vara öppna respektive stängda en gång per vecka och med 5 dagars framförhållning.  Avlysningar inom Ran och Gran samebyar sker genom lokal samordning i Ammarnäsområdet.