Förändrade regler för småviltsjakten

Nya regler för dig som vill jaga småvilt på statens marker (efter 1 april 2017). Du som är fast bosatt i Sverige – eller har svenskt medborgarskap – har rätt att lösa jakttillstånd.

Är du fast boende i Sverige men saknar svenskt personnummer och vill köpa jakttillstånd, måste du ansöka genom att uppvisa följande handlingar för Länsstyrelsen:

 • Personbevis, eller liknande

Du som inte är fast bosatt i Sverige – men vill åberopa närmare anknytning till Sverige – kan uppfylla det genom något av följande alternativ:

 1. Du äger en fastighet i Sverige.
 2. Du har en anställning i Sverige.
 3. Du driver näringsverksamhet i Sverige.
 4. Du som är svensk medborgare men som bor utomlands.

​Villkor för fastighet

Om du äger en fastighet i Sverige, och vill köpa jakttillstånd för småviltjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:

 • Lagfartsbevis, eller
 • förvärvshandling om lagfarten är vilande eller endast sökt.

Bostadsrätt eller andelslägenhet inbegrips inte i begreppet att äga en fastighet och uppfyller inte kravet på närmare anknytning till Sverige.

Villkor för anställning i Sverige

Om du har en anställning i Sverige, och vill köpa jakttillstånd till småviltjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:

 • Anställningsavtal kompletterat med din senaste lönespecifikation,
 • senaste inkomstdeklaration eller senaste inkomstkontrolluppgift
 • I vissa fall intyg från arbetsgivaren om placering i Sverige. Detta gäller när placeringen rör sig om en kortare tid än 30 dagar. I annat fall ska placeringen anges i anställningsavtalet.

Villkor om du driver näringsverksamhet i Sverige

Om du bedriver en näringsverksamhet (enskild firma eller som juridisk person) i Sverige, och vill köpa jakttillstånd till småviltjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:

 • Bevis om F-skattsedel
 • Bevis om registrering för moms, samt
 • bevis om arbetsgivare (anger att företaget har anställda men inte vilka de är)

När det kan anses vara tveksamt att näringsverksamheten är pågående, kan även följande handlingar krävas in från dig som söker:

 • Senaste deklarationen av näringsverksamheten, samt
 • senaste momsdeklarationen.

Drivs näringsverksamheten som en juridisk person och du som söker inte är anställd av denna utan anger ett "bestämmande inflytande" på verksamheten, ska du visa detta genom att skicka in följande handlingar:

 • Aktieinnehav som dokumenterar ”bestämmande inflytande”
 • Och/eller registreringsbevis för bolaget som visar att sökanden sitter i styrelsen och/eller är firma­tecknare för bolaget, samt
 • i andra fall urkund och protokollsutdrag som visar ägande och inflytande (styrelsemedlem) i den juridiska personen.

Åberopa anknytning med blankett

Använd ansökningsblanketten och instruktionerna nedan om du avser åberopa närmare anknytning (enligt villkoren ovan) och söka möjlighet till jakt från 25 augusti.

Ansökan småviltsjakt närmare anknytning

Observera att du för att måste vara registrerad i Natureit.se. I ansökan ska samma e-postadress användas som du är registrerad med.

Information, application and user's manual in English

New regulations for small-game hunting

Application small game hunting - close ties

How to register an account in NatureIT