Jakttryck

Tillåtet jakttryck under ripjakten 2015/16  

På jaktwebben http://www.natureit.se finner ni uppdaterad information om aktuellt och totalt jakttryck inom respektive jaktområde. Gå in och kontrollera jaktområdets status på det område ni planerar att jaga på.

Högsta tillåtet jakttryck under jaktsäsongen 2015/ 2016 kommer att vara 4 jaktmandagar/km2. Det innebär att vi bibehåller samma maximalt tillåtet jakttryck som 2014/15.

Endast jägare med kommunårskort kan jaga på områden avlysta på grund av högt jakttryck.

 

Under 2015 kommer även en begränsning i antalet jägare per dag i respektive jaktområde att ske. Detta för att skapa en trevlig jaktupplevelse och en säker jakt. Målbilden är antalet tillåtna jaktkort per dag motsvarar ca 1 jägare per 500 hektar.

 Externa länkar