Föreskrifter/allmänna råd

Fjälljakten på småvilt ger många människor värdefull rekreation och oslagbara naturupplevelser i vår fjällvärld. Var rädd om den!

Som en god jägare respekterar Du viltet och avväger uttaget efter vilttillgång och ditt behov. Se till att Du har med dig jakttillstånd, statligt jaktkort, vapenlicens samt i förekommande fall införselhandling. På uppmaning av bevakningspersonal är Du skyldig att uppvisa dessa handlingar.

Med respekt för andra!
Jaktområdet är renskötarens arbetsplats och renens betesområde. Det är när fjällområdet är grönt som renarna bygger upp sina depåer för resten av året. Jaktstarten sammanfaller för övrigt med en av de mest intensiva perioderna under renskötselåret som kulminerar med sarvslakten, vanligen första halvan av september.

Från första måndagen i september bedrivs också älgjakt på de marker som upplåts för småviltsjakt. Ingen jakt har företräde. Det innebär att Du som småviltsjägare ska informera dig huruvida det pågår älgjakt i det område där Du tänker jaga. Till höger finns en länk till kontaktuppgifter till älgjaktsledare som jagar inom småviltsjaktsområden. 

Fiskare, fjällvandrare och andra som vistas i fjällnaturen uppskattar liksom jägaren ensamheten. Alla har samma rätt att njuta av vår vackra fjällvärld, men alla är inte förtjusta i högljudd hunddressyr eller hornsignaler. Respektera ortsbefolkningen och tillfälliga besökare - det uppskattas.

Säkerheten främst!
Gå aldrig med osäkrat vapen. Bryt vapnet när Du närmar dig någon. Förvissa dig om att människor eller hundar inte befinner sig i skottlinjen. Du är skyldig att känna till vilka viltarter som är jaktbara. Vid vinterjakten på ripa får endast klass 3 o 4 - vapen användas.

För din egen säkerhet bör Du bära någon form av tydlig markering om Du jagar på marker där det samtidigt pågår älgjakt.

Samtliga större dalgångar har stora arealer privatmark. Om Du inte rör dig på allmän väg måste Du ha markägarens tillstånd för att passera över dessa marker med jaktvapen. Kom ihåg att hund då ska hållas kopplad.

Håll snyggt!
Med stöd av allemansrätten får Du tälta eller på annat sätt övernatta i det fria något enstaka dygn på varje plats. Det är däremot inte tillåtet att upprätta läger eller jakt-camp utan markägarens medgivande. Du får inte ta kvistar, grenar eller näver från, eller fälla, växande träd. Medhavda förpackningar, tomhylsor m.m. tar Du med dig tillbaka. Resterna av dina toalettbestyr skall vara osynliga.