Jakt och vilt

 

Datum och telefonnummer

Småviltsjakt på statens mark
Jaktstart: För i Sverige fastboende 25 aug, för övriga 16 sept
Köp och aktivera jaktkort på natureit.se
Läs mer om småviltsjakten

Älgjakt
Jakttid: 5-25 sept, 10 okt - 31 jan
Läs mer om älgjakten

Björnjakt
Jakttid: 21 aug - 15 okt
Info om kvarvarande tilldelning: 010-225 41 15
Anmäl fälld eller påskjuten björn: 010-225 41 15
Läs mer om björnjakten

Lodjursjakt
Jakttid: 1 mars - 15 april
Info om kvarvarande kvot eller anmälan
om fällt eller påskjutet lodjur: 010- 225 41 15
Läs mer om lodjursjakten

Kronhjortsjakt
Jakttid: 16 aug - 31 jan
Läs mer om kronhjortsjakten

Viltskador - anmälan och frågor
Erik Lindberg: 010-225 44 41
Lars Dahlberg: 010-225 44 52
Läs mer om viltskador

 

Länsstyrelsens arbete med jaktfrågor

Länsstyrelsen ansvarar för många olika ärenden som rör jakt. Det finns en särskild viltförvaltningsdelegation i varje län som fattar övergripande beslut om viltförvaltningen i länet.
I länets viltförvaltning ingår bland annat att informerar jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik. Vi inventerar och förvaltar även rovdjursstammen i länet och utser jakttillsynsmän.

Vi har dessutom hand om ärenden som handlar om skyddsjakt i syfte att minimera konflikterna mellan människan och det vilda. Andra ärenden kan röra skador orsakade av viltarter som inte får jagas, till exempel säl och vissa fågelarter. I dessa ärenden kan vi ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder och i vissa fall ersättning för skador som redan har skett.

Statens vilt får inte jagas

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är dock undantagna från denna princip. De brukar kallas statens vilt.

betande älgtjur

Rapportera dina skjutna älgar via älgportalen