Licensjakt efter björn

Länsstyrelsen Västerbotten har tagit beslut om att 26 björnar får fällas i länet under årets jakt. Jakttiden är från och med 21 augusti till och med 15 oktober 2017. Läs mer om licensjakten i det fullständiga beslutet genom att klicka på länken till höger.

 

Datum och telefonnummer

Jakttid: 21 aug - 15 okt
Info om kvarvarande tilldelning: 010-225 41 15
Anmäl fälld eller påskjuten björn: 010-225 41 15

 

​​​​Den här texten handlar om licensjakt efter björn. För information om skyddsjakt efter björn, läs mer här.

Björnjakten 2017

När får jakten bedrivas?
21 augusti 2017 till 15 oktober 2017 eller tills jakten avlyses.

Hur många björnar får fällas?
26 djur totalt i hela Västerbotten som utgör ett enda jaktområde.

Vilka djur får fällas?
Samtliga björnar med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).

Hur får jakten bedrivas?
Högst två hundar får användas samtidigt. Åteljakt är tillåten i Västerbottens län, men med särskilda villkor.

Hur anmäler jag en fälld björn?
Skytten ringer Länsstyrelsen på telefon 010-225 41 15 utan dröjsmål och senast klockan 21 samma dag som djuret fällts.

Hur anmäler jag en påskjuten björn?
Skytten ringer Länsstyrelsen på telefon 010-225 41 15 snarast efter påskjutningen.

Hur får jag veta hur många björnar som återstår att fälla?
Ring Länsstyrelsens telefonsvarare på telefon
010-225 41 15.

Björnjakten 2017

​När 2017 års licensjakten efter björn avslutades var samtliga 26 björnar fällda. Jakten var över redan efter sju dagar, det vill säga sista björnen fälldes den 27 augusti. 

Sex björnar fälldes ovan odlingsgränsen. Av de 26 fällda björnarna var 15 hanar och 11 honor. 


Rovbase.se

Rovbase.se är en databas för rovdjursförekomst som är till för allmänheten. Här finns information om döda rovdjur men också om rovdjursförekomst. 

För förekomst är databasen inte komplett men det ger ändå en bra bild över rovdjursförekomsten. För mig information, kontakta Länsstyrelsen.