Björnjakt på statens mark

Den 21 augusti startar årets björnjakt. För att få jaga björn på statens mark ovan odlingsgränsen behövs ett specifikt tillstånd från Länsstyrelsen. Ansökningstiden för årets björnjaktstillstånd går ut den 1 juni 2017. Jaktgäster och deltagare i jaktarrangemang ska anmälas till Länsstyrelsen senast 14 dagar före jaktstart. Priset för björnjaktstillstånd, gästjaktstillstånd och medverkan i arrangemang är i år 500 kr/person.

Ansök om tillstånd för björnjakt

Blankett björnjakt på statens mark 2017

Regelverket för björnjakt

Regelverket för björnjakt på statens mark ovan odlingsgränsen styrs i stort av det rambeslut som Länsstyrelsen tog år 2010:

Villkor upplåtelse björnjakt på statens mark

För jakten gäller bl.a. följande:

  • Personer boende i fjällkommun kan erhålla enskilda jakttillstånd på björn.
  • Personer med enskilda jakttillstånd för björn kan bjuda in högst två personer som gäster i jakten.
  • För arrangemang för personer boende utanför fjällkommun ska arrangören vara registrerad hos länsstyrelsen som medlem i älgjaktslag eller tillhörig sameby.
  • Ortsbojaktlag får jaga björn på de tider älgjakt upplåts.

Kontakt med samebyn och älgjaktslag

Hänsyn ska tas till rennäringens behov. Kontakt ska tas med berörd sameby vid varje jakttillfälle innan jakt för att undvika störning för renskötseln.

Upplysningar

Jakt- och fiskeförvaltare
Torleif Eriksson, tel 010- 225 44 25

Jakthandläggare
Agnetha Bäckman, tel 010-225 44 21