Tillgänglighet för funktionsnedsatta

Har du svårt att gå eller sitter du i rullstol? Har du små barn i barnvagn? En del av naturområdena som Länsstyrelsen sköter har olika former av anpassningar för att underlätta, till exempel ramper och handikapparkering. Här nedan har vi listat en del av dessa platser.
Ramp på Bergön

Umeälvens delta – Vid Berga finns en handikappsanpassad stig och utsiktsplats. Vid StoraTuvan finns en spångad led som är anpassad för synskadade, här går det även bra att gå en promenad med barnvagn.

Storavans naturreservat – Från parkeringen på västra sidan går en handikappanpassad stig till en utsiktsplats.

Torsmyrans naturreservat – Från parkeringen vid E4:an går en handikappanpassad stig, spång och ramp ut på myren till en utsiktsplats.

Bjuröklubb – Här finns det möjlighet för rörelsehindrade att parkera uppe vid fyrmästarbostaden. En lång träramp gör fyrplatsen och reservatet tillgängligt för alla.

Gärdefjärden – Utsiktsplatser och handikappramp nås från Lövångers kyrkby i södra delen av reservatet.

Mårdselforsen – Parkering kan ske vid älven intill den handikappanpassade bryggan.  

I framtiden kommer arbetet med att tillgängliggöra skyddade områden att fortsätta. När nya reservat iordningställs för friluftsliv ska anpassningar för personer med funktionsnedsättning prioriteras i lämpliga områden.