Marsfjällskåtan

Marsfjällskåtan, rastskydd, ligger längs led.

Koordinater
RT90: X 7222193 Y 1474595.

Sweref 99: N 7219831 E 512408.