Naturreservatens dagar 2017 – guidade aktiviteter i skyddad natur

Programmet för 2017 bjuder bland annat på fågelskådningar i Umeälvens delta, slåtterdag i Hummelholm och invigning av den utökade nationalparken Björnlandet. Programmet uppdateras kontinuerligt.

Söndagen 13 augusti - Ringmärkning av flyttande fåglar

Ringmärkning vid T-vägen, Degernässlätten. Samling 8.00 på parkeringen vid Ålidhems centrum för samåkning. Guidningen börjar på plats 30 min efter det.

Beräknad längd 3-4 timmar. På plats är Västerbottens Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen.

Arrangemanget är gratis! Ta med fika och varma kläder och om du har, kikare och fågelbok.

Turerna arrangeras tillsammans med Stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven och Länsstyrelsen.

Kontaktperson:
Tomas Brodin, VOF, 070-278 35 70

Torsdagen 31 augusti - Ringmärkning av flyttande fåglar

Ringmärkning vid T-vägen, Degernässlätten. Samling 18.00 på parkeringen vid Ålidhems centrum för samåkning. Guidningen börjar på plats 30 min efter det.

Beräknad längd 3-4 timmar. På plats är Västerbottens Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen.

Arrangemanget är gratis! Ta med fika och varma kläder och om du har, kikare och fågelbok.

Turerna arrangeras tillsammans med Stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven och Länsstyrelsen.

Kontaktperson:
VOF, Tomas Brodin, 070-278 35 70