Aktuellt om anläggningar

Länsstyrelsen ansvarar för många av de anläggningar som finns i naturreservat, nationalpark och efter det statliga ledsystemet i fjällen. Det handlar om spänger, broar, vindskydd, stugor med mera.

Nya broar

Hängbron över Öreälven till Lagnäset, Bjurholms kommun, är klar och öppen (december 2017).

En ny hängbro är uppförd vid Dalovardo i Vindelfjällens naturreservat (juni 2017).

Bron över Vindelälven vid Vitnjul i Vindelfjällens naturresevat är öppen (2016).

Ny hängbro över Ransarån öster om sjön Bijje Raentsere norr om Stekenjokk är klar (2016). 

Ny hängbro över Aiternabäcken, norr om Biergenas, Ammarnäs är öppen (2016).

Ny hängbro vid sjön Biellojaures inlopp i Vindelfjällen är öppen.  
Koordinater: Sweref 99 N 7293698 E 526692 (2015).

Ny hängbro över Vojmån i Gielas, väster om Kittelfjäll, är öppen (2016).

Stängda broar

Bron över Njuanabäcken längs sommar- och vinterleden mellan Slipsiken och Sutme i Vilhelmina kommun är trasig. En ny bro planeras att byggas till sommaren 2018 (2017).

Bron längs vandringsleden sydöst om sjön Östra Bärtejaure, Luvliebe Bärttejávrrie, i Vindelfjällens naturreservat är avstängd. Bron ligger ca 5 km öster om Ammarnäs och kommer restaureras så fort som möjligt. (Stängd from 27 juni 2017)

Bron öster om sjön Vuölle Svàbbure saknas och kommer inte att ersättas. Koordinater Sweref 99: N:7290648, E:565787. Längre västerut, vid leden mellan Kraddsele och Viktoriakyrkan finns en bro, koordinater Sweref 99: N:7291754, E:563677 (2015).

Bron mellan Vilasund-Storauron är riven och kommer inte att ersättas med ny bro. Koordinater Sweref 99: N 7326715, E 500852 (2015).

Bron vid utlopp Vouvosjaure, ca 8 km öster om Kraddsele, i Vindefjällen är borttagen och kommer inte att ersättas med ny bro. Koordinater: Sweref 99 N 7305784 E 577025.

Stugor

Ny stuga efter leden mellan Biellojaure och Överstjuktan i Vindelfjällens naturreservat (2017).

Det är eldningsförbud i Mons rastskydd pga dålig skick på kamin.

Det är from 1 januari 2017 förbjudet att övernatta i Vindelkroken i samband med slädhundskörning. Länsstyrelsen hänvisar istället till andra stugor.

Mer om stugor:

Stugor i fjällen

Stugor och boende nedanför fjällen