Friluftsliv

Klubbsand på Holmön

Välkommen att upptäcka Västerbottens storslagna natur! 
Västerbottens län utgör en åttondel av Sverige och innehåller allt ifrån klippiga landhöjningsstränder vid kusten till fjällmassiv med arktiska glaciärer och källflöden i norr.

Fjällvärlden

De storslagna fjällmassiven mot Norge inbjuder till besök. Kungsleden leder dig genom Vindelfjällen, norra Europas största naturreservat. Milda atlantvindar i fjällkedjans dalgångar medger frodiga fjällbjörkskogar och ett levande fjälljordbruk.

Skog och myr

Sett från ovan dominerar barrskoglandskapet. Ett till största delen brukat skogslandskap genombrutet av älvarnas forsar, sel och avor.  Skogarna domineras av gran på frisk till fuktig mark och tall på torrare marker. Myrens och våtmarkens myller av växter och djur kittar samman taigan.

Hav

Kvarken är havets tröskel till Finland. Allt sedan inlandsisen höjer sig skär och kobbar mellan Västerbotten och Österbotten. Utflöden i havet sedimenterar och grundar upp fjärdar och landhöjningskust. Du kan uppleva närheten till havet på Bjuröklubbs utsatta klippor eller vandra på Holmön och upplev Sveriges soligaste ö.