Personal fiske

Ulf Carlsson             
010-225 44 22
Yrkesfiske, Vattenbruk, Allmänna frågor  

Torleif Eriksson        
010-225 44 25                   
Fiskevård, Statens fiske ovan odlingsgränsen, Fiskevårdsbidrag, Fisketurism  

Stefan Larsson
010-225 44 40
Laxförvaltning, Flodkräftor, LIFE-projekt, MSC, Fiskutsättningar

Johan Lundgren        
010-225 44 30
Laxförvaltning, Statens fiske ovan odlingsgränsen