Fiskevårdsbidrag

Årligen avsätts nationellt medel från statsbudgeten till åtgärder i vatten bl.a. fiskevård. Bidrag till fiskevårdsåtgärder söks genom Länsstyrelserna och under de senaste åren har ca 1 miljon kronor årligen beviljats till projekt i Västerbottens län. Ansökan om fiskevårdsbidrag skall vara inlämnad till Länsstyrelsen senast 30 november.

Åtgärder som är stödberättigade är dels sådana som främjar fiskevården, främst i vatten där fisket är fritt för allmänheten, och dels åtgärder som syftar till att bevara hotade arter och stammar för att därmed främja den biologiska mångfalden.

Exempel på bidragsberättigade åtgärder: 

  • Biotopvård
  • Byggande av fiskvägar
  • Ny- och ombildning av fiskevårdsområden
  • Fisketillsyn i allmänt vatten och vatten som är av riksintresse.

Bidrag utgör normalt 50 % av godkända kostnader. Om det finns särskilda skäl kan bidrag lämnas med en högre andel.