Utmärkning av fiskeredskap

Det finns regler för hur fiskeredskap ska utmärkas. Reglerna innebär bl a att man ska kunna avgöra vilken typ av redskap som finns i vattnet, i vilken riktning de sträcker sig samt vem som använder dem.

I Västerbotten är det främst dessa två typer av utmärkning som används:

Fasta redskap

Vakare markerar fasta redskap. De ska ha minst 2 meters höjd ovanför vattenytan, ett gult kryss som topptecken, en eller två flaggor och i vissa fall ha ljus.

Fasta redskap

Rörliga redskap

För rörliga redskap som ligger inomskärs och är kortare än 300 meter, räcker det att fästa en fiskekula i vardera änden. Fiskekulan ska vara minst 15 cm i diameter och ha färgen röd, orange, gul eller vit.

Överseglingsbara bottensatta redskap som är kortare än 50 meter och där fisket sker inomskärs får utmärkas med enbart en fiskekula med minst 15 cm diameter eller en cylinder istället, som är minst 20 cm lång, 6 cm i diameter och färgerna röd, orange, gul eller vit.

Rörliga redskap får utmärkas med vakarstänger för att synas bättre. För fiske med längre nät, eller fiske utomskärs, gäller andra regler.

Överkörningsbara redskap

Märk med namn

Redskapen ska märkas med namn och adress/telefonnummer, eller registreringsnummer från länsstyrelsen. Dessutom ska fritidsfiskare ange F, medan den som fiskar med stöd av enskild fiskerätt använder ER.

Mer information

Närmare information om utmärkning av redskap finns i en folder kallad Märkning och utmärkning av fiskeredskap. Foldern finns på Fiskeriverkets hemsida och uppdateras där kontinuerligt.