Fiskebestämmelser

Här är en kort sammanfattning av de fiskebestämmelser som gäller för Västerbottens län. Men först några allmänna regler och definitioner.

Fiskets reglering

 

Fisket regleras i Fiskelagen (SFS 1993:787), Fiskeförordningen (SFS 1993:1716) och Fiskeriverkets föreskrifter. I Fiskelagen finns regler för fisketillsynen och straffbestämmelser. Även bestämmelser om bland annat fiskerätt. För att få fiska krävs rätt till fiske, med undantag för kusten där handredskapsfiske och fiske med ett begränsat antal rörliga redskap (bl a nät) är fritt.

I Fiskelagen framgår också att: 

  • Enskilt vatten är allt vatten vid kusten inom 300 meter från fastlandet eller öar som är minst 100 meter långa (huvudregel).
  • Allmänt vatten är vattenområde i havet som inte är enskilt vatten.
  • Fasta redskap är fiskebyggnad eller fiskeredskap med ledarm om redskapet är fastsatt vid botten eller stranden och avses stå kvar mer än två dygn i följd. Exempel på dessa är laxfälla och storryssja med ledarm.
  • Rörliga redskap är fiskeredskap som inte är fasta, t.ex. nät, mjärde och långrev.
  • Handredskap (typ av rörligt redskap) är t ex spö, pilk och liknande fiskeredskap som är utrustade med lina och högst 10 krokar.

Kust och sötvatten

Vår sammanställning av fiskebestämmelser omfattar ovanstående redskap. Den är uppdelad i två separata avsnitt: kusten respektive sötvatten. Som gräns mellan kust och sötvatten räknas i allmänhet en linje tvärs över vattendragens mynning. För de större vattendragen finns särskilda fastställda gränser.