Fjällfiskeregler

Kvoterade fiskevatten

Utöver de vatten som upplåts via det så kallade Allmänna fiskekortet, finns även några kvoterade fiskevatten. Dessa upplåts efter ansökan till Länsstyrelsen i Umeå senast 1 maj.

Man kan få fiske högst tre dygn per tillstånd. För Vindelälven kan man få fisketillstånd för högst 5 dygn. 

De kvoterade vattnen är populära och söktrycket är stort. Med lite tur kan du dock lottas till några fina fiskedagar i ett fint fjällvatten.

Sök tillstånd i kvoterade fiskevatten med vår blankett senast 1 maj

Båt och flytring

Flytring är tillåten vid fiske. Båt får däremot inte användas i alla vatten. I tabellerna på kartuppslagen, längre fram i denna fiskeguide, framgår var båtfiske är tillåtet.

Strömfiskeförbud 15/9 - 15/10

Allt fiske är förbjudet i strömmande vatten 15/9 - 15/10, med anledning av öringens lekperiod.

Förbud mot naturligt agn

I vissa vatten råder maskmeteförbud, vilket även omfattar maggot och andra naturliga agn. Där är också fångsten begränsad till max 3 fiskar/dygn samt minimimåttet 30 cm.