Fiskekort priser & försäljningsställen

Fiskebild

De flesta fiskevattnen är upplåtna på samma fiskekort, det s.k. Allmänna kortet. Fiskekortet finns även som årskort för kalenderår.

Allmänna fiskekortet kostar: 

  • 70 kr för ett dygn
  • 125 kr för tre dygn i följd
  • 220 kr för en period av sju dygn
  • 440 kr för årskort.

Familjemedlem i samma hushåll kan ingå på årskortet för en tilläggsavgift av 125 kr per person. Korten är personliga men gäller även för barn under 16 år som fiskar i sällskap med kortinnehavaren. Fiskekort säljs i fjällregionen på bl a turistinformationer, turistanläggningar och sportaffärer. Årskort säljs i regel av någon kortförsäljare på större orter. Nu har Du även möjligheten att köpa fiskekort på www.natureit.se. Närmare information om kortförsäljare finns på länken "Förteckning över fiskekortförsäljare. " här till höger.

Fiskewebben

Både våra återförsäljare och de fiskekortsköp som du som enskild fiskare kan göra on-line att ligger i en ny fiskewebb. Detta är ett viktigt steg för att förbättra vårt underlag för förvaltningen av sportfisket. Vid köp anger ni i vilken/vilka vatten ni skall fiska. Efter fisket finns möjlighet att återfångstrapportera fångstresultatet. Detta kommer att utgöra viktiga bitar i vårt underlag för fortsatt förvaltning av fisket. Målet är ett förbättrat fiske!

On-line fisketillstånd

Du kan själv köpa fiskekort direkt online. En manual kring hur du köper fiskekort hittar du här:

Manual fiskekort

A manual how to buy fishing cards on the web: 

Manual for buying fishing cards