Fiske i Västerbotten

I Västerbottens län finns över 17 000 sjöar med en totalareal av ca 500 000 hektar. Inom länet finns också ca 140 mil laxälvar liksom många hundra mil mindre vattendrag.
Staten äger ca 5 700 av länets sjöar vilka tillsammans omfattar ca 100 000 hektar. Övriga vatten är fördelade mellan bland annat skogsbolag, kyrkan och privata markägare
Bild på fiskare

400 000 fiskedygn

En stor del av de privata vattnen är organiserade i samfällighets- och fiskevårdsområdesföreningar. Dessa fiskevatten är tillgängliga för det rörliga friluftslivet genom lösande av fiskekort. Även längs den ca 26 mil långa Västerbottenskusten finns stora möjligheter till sportfiske då fiske med handredskap är fritt för allmänheten. Det totala sportfisket i länet omfattar ca 400 000 fiskedygn. 

Skilda roller

Länsstyrelsen har två helt skilda roller när det gäller fiske. Den ena är att se till att Fiskelagen, Fiskeförordningen och Fiskeriverkets föreskrifter följs samt att arbeta för att  fisket och fisketurismen utvecklas i länet. Den andra rollen är att förvalta fisket på statens mark ovan odlingsgränsen.

 

Här finner du mer information om fiskodling och vattenbruk.