Vård av vilda djur

Vad gör du när du hittar skadade däggdjur och skadade fåglar ute i naturen?
Fåglar

Svaret beror på hur allvarlig skadan är, men också på vilken art det gäller. Om djuret inte kan rehabiliteras och släppas ut igen, så bör det avlivas. Ett vilt djur ska inte hållas i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. Det bör leva med andra djur av sin art i frihet. Ett djur som blivit vant att få mat av människor kan få svårt att klara sig på egen hand.

Det är förbjudet enligt djurskyddslagen att hålla viltfångade djur för sällskap och hobby. Enligt Artskyddsförordningen får du inte förvara eller transportera fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionen. Kontakta polisen om du hittar ett skadat däggdjur eller en skadad fågel. Då kan du få hjälp med att bedöma om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning. Anmäl alltid till polisen om du avlivat något djur som inte får jagas.

Mer information finns under externa länkar till höger.