Tillstånd enligt 16§ Djurskyddslagen

Syftet är att förebygga att djur far illa på grund av olämpliga lokaler eller bristande kunskap.
Vit katt

 Tillstånd för katt/hund behövs:

 • Vid användning av katter/hundar i yrkesmässig verksamhet.
 • Vid hållande av 10 eller fler katter/hundar som är äldre än 12 månader. Med hållande menas att ha hand om egna eller andras katter/hundar.
 • Vid uppfödning av 3 eller fler kullar per år.
 • Vid upplåtande av 3 eller fler katter/hundar per år. Med upplåtande menas verksamhet där du mot ersättning lånar ut katter/hundar.
 • Vid försäljning av katter/hundar från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning.
 • Vid försäljning av 3 eller fler katter/hundar per år från annans uppfödning.
 • Vid förvaring eller utfodring av 4 eller fler katter/hundar. Med förvaring och utfodring menas verksamhet som innebär att samtidigt och regelbundet antingen ta emot andras katter/hundar mot ersättning, ex. katt-/hund- dagis/pensionat, eller ta emot katter/hund i syfte att förmedla dem.

 

Föl på bete

Tillstånd för häst behövs:

 • Vid användande av hästar i yrkesmässig verksamhet.
 • Vid användande av hästar i ridskoleverksamhet.
 • Vid hållande av 10 eller fler hästar som är äldre än 24 månader. Med hållande menas att ha hand om egna eller andras hästar.
 • Vid uppfödning av 4 eller fler hästar per år.
 • Vid upplåtande av 4 eller fler hästar per år. Med upplåtande menas verksamhet där du mot ersättning lånar ut hästar, exempelvis turridningsverksamhet.
 • Vid försäljning av 4 eller fler hästar per år från egen uppfödning eller från annans uppfödning.
 • Vid förvaring eller utfodring av 4 eller fler hästar. Med förvaring och utfodring menas verksamhet som innebär att samtidigt och regelbundet antingen ta emot andras hästar mot ersättning eller ta emot hästar i syfte att förmedla dem.

Tänk på att stall och andra förvaringsutrymmen samt hägn för hästar omfattas av förprövningsplikt om du har utrymmen för fler än 4 hästar

Det innebär att sådana utrymmen inte får uppföras, byggas till eller byggas om utan att på förhand ha godkänts ur djurskydds och djurhälsosynpunkt.

 

Två kaniner på sågspån med en plank och en sten som miljöberikning

Tillstånd andra sällskapsdjur än hund och katt

Fiskar

Om du driver en yrkesmässig verksamhet med fiskar eller om du upplåter, förvarar eller utfodrar andras fisk i större omfattning behöver du ett tillstånd från länsstyrelsen. En verksamhet är av större omfattning när den bedrivs med sex eller fler akvarier.

Burfåglar

Om du bedriver yrkesmässig verksamhet med fåglar behöver du tillstånd från länsstyrelsen. Detsamma gäller om du som i större omfattning upplåter, förvarar eller utfodrar andras burfåglar. En verksamhet är av större omfattning när den bedrivs med sex eller fler förvaringsutrymmen.

Kaniner

Om du driver en yrkesmässig verksamhet med kaniner eller om du upplåter, förvarar eller utfodrar kaniner i större omfattning behöver du tillstånd från länsstyrelsen. En verksamhet är av större omfattning då du upplåter, förvarar eller utfodrar sex eller fler kaniner per år.

Ormar och ödlor

Om du driver en yrkesmässig verksamhet med ormar och ödlor eller om du upplåter, förvarar eller utfodrar andras ormar och ödlor i större omfattning behöver du tillstånd från länsstyrelsen. En verksamhet är av större omfattning då den bedrivs med sex eller fler terrarier.

Ta reda på vad som gäller i din kommun

Krav på särskilda tillstånd för att hålla ormar varierar från kommun till kommun. Kontakta miljökontoret i din kommun för att få reda på vilka lokala bestämmelser som gäller där du bor.

Smågnagare

Om du bedriver yrkesmässig verksamhet med gnagare behöver du ett tillstånd från länsstyrelsen. Detsamma gäller om du i större omfattning upplåter, förvarar eller utfodrar andras gnagare. En verksamhet är av större omfattning då den bedrivs med sex eller fler förvaringsutrymmen.

 

Ansökningsblanketter hittar du i höger spalten

 

Mer information hittar du hos Jordbruksverket

Andra sällskapsdjur

Tillstånd hund och katt

Tillstånd för verksamhet med hästar

Tillstånd för stor djurhållning