Offentlig förevisning

Begreppet offentlig förevisning avser djur som visas för allmänheten minst sju dagar om året. Detta med eller utan entréavgift. För att få vissa upp djur till allmänheten så krävs det ett tillstånd på anläggningen från länsstyrelse om offentlig förevisning.

Vad räknas som offentlig förevisning?

När man visar upp djur för allmänheten i minst sju dagar om året i en permanent anläggning. För en sådan verksamhet krävs det ett tillstånd från länsstyrelsen.

 Exempel på anläggningar:

 Djurparker

 Tropikhus

 4H-gård

 Vilthängsel med turistbesök

 Friluftmuseer

 Stadspark

 Affärer, restauranger, caféer eller liknade lokaler där djur hålls som dekoration. T.ex. akvarium eller burar.

Vad räknas inte som offentlig förevisning?

När djur visas upp mindre än sju dagar per år exempel på detta kan vara djurmässor eller andra tillfälliga evenemang som allmänheten är inbjudna till. Det finns några undantag där man inte heller behöver söka tillstånd. Några exempel på detta är filminspelning, teater, tv och cirkus. För dessa verksamheter gäller andra regler.

Ett annat undantag som finns är verksamheter som bedriver mindre guidade turer så som skolklasser som kommer och tittar på en ladugård eller liknade.

Hur söker jag ett godkännande?

Har du planerat att starta en verksamhet som förevisar djur offentligt bör du som verksamhetsutövare läsa in dig på djurslaget som finns i verksamheten. Du bör även läsa in relevanta delar av jordbruksverkets föreskrifter som gäller för din verksamhet.

Själva godkännandet söks genom att fylla i blanketen som hittas på länsstyrelsen Västerbotten hemsida. Läs igenom ansökan noggrant och kom ihåg att bifoga relevanta dokument.

Vad kostar det?

När ansökan inkommit till Länsstyrelsen skickas en faktura på ansökningsavgiften, vilken är på 2000 kr. Handläggningen kommer påbörjas först när ansökningsavgiften är betald.

Enligt SJVS 2012:38 § 3 ska den sökande betala ansökningsavgiften på 2000 kr och därefter betala en avgift enligt någon av punkterna 1-4.

1. Enstaka utrymme och enkelt ärende 4 400 kr

2. Enstaka eller flera utrymmen och mindre utredning 7 700 kr

3. Flera utrymmen och större utredning 16 100 kr

4. Flera utrymmen och mycket omfattande utredning 24 600 kr

I dessa avgifter ingår EN besiktning. För ombesiktning eller ytterligare utredning som behövs för att ärendet ska kunna avgöras krävs en timtaxa på 700 kr timmen.

Behövs några andra tillstånd finns det andra regler som bör följas?

Om du vill förevisa vilda djur behövs särskilda tillstånd enligt 40 § och 44 § i artskyddsförordningen. Kontakta oss på länsstyrelsen för mer information ifall du vill veta mer.

Besöksverksamheter behöver tänka på vissa hygienregler för att inte sprida smitta mellan olika djurslag eller andra verksamheter. På jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om dessa regler.