Hund i bil

Länsstyrelsen får många frågor och anmälningar vad gäller hundar som sitter i bilar. När hunden vistas i bilen annat än vad som kan anses vara en del av transporten, är bilen ett förvaringsutrymme för hundar och inte ett transportmedel.
Lycklig valp

Förvaring av hund i bil

Vid förvaring av hund i bil ställs samma krav på bilen som på andra förvaringsutrymmen för hundar. Förutom utrymmeskrav finns även andra krav på förvaringsutrymmet, exempelvis att samtliga hundar ska ha tillgång till en torr, ren och mjuk liggplats. Utrymmet ska också vara ventilerat och isolerat så att det håller en temperatur och luftfuktighet som är lämplig för de hundar som vistas där.

Endast vid följande tillfällen får hundar förvaras i bur!  

1.      På utställning, tävling och prov samt vid träning inför tävling. Buren ska då vara täckt på minst två sidor och hundar ska rastas minst varannan timma.  

2.      Vid transport i samband med tävling samt vid träning inför tävling, får hundar på tävlings- respektive träningsplatsen samt till och från tävlings- och träningsplatsen övernatta i transportmedlet.  

3.      I samband med jakt får hundar förvaras i bur max 8 timmar per dygn om de rastas minst var tredje timme.  

 4.      I samband med transport får hundar förvaras i bur. Förvaringen får dock inte överstiga tre timmar då bilen står stilla.

Allmänt om burförvaring

Djur ska ha möjlighet till rörelsefrihet, möjlighet att reglera temperatur genom att lägga sig på olika ytor samt möjlighet att utföra naturliga beteenden. Detta blir omöjligt vid burförvaring.

Ytterligare information finns på www.jordbruksverket.se