Förprövning av djurstallar

Lantbrukets ekonomibyggnader är oftast undantagna från bygglovsplikt om de ligger utanför detaljplanerat område. Detta betyder inte att det bara är att bygga ett djurstall. Förprövning är en form av bygglov som du ska söka hos länsstyrelsen när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till och det du bygger är djurstallar, hägn eller andra förvaringsutrymmen för djur.