Djurtransporter

det finns detaljerade regler inom EU för hur djurtransporter ska gå till. Reglerna är gemensamma för medlemsländerna och har som syfte att skydda djur från att fara illa under transport.
Häst på väg in i en transport

De grundläggande bestämmelserna för djurtransporter finns i EG-förordningar, djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Jordbruksverket har utfärdat föreskrifter som bland annat omfattar vad som gäller vid transport av olika djurslag.

Transportbestämmelserna är detaljerade för att säkerställa att djuren inte utsätts för risk för lidande eller skada. Reglerna omfattar transportmedel, i- och urlastning och själva transporten.

Förutom generella regler finns specifika regler för vissa djurslag. Varje transportör inom den Europeiska unionen som i kommersiellt syfte transporterar djur måste registrera sig hos Jordbruksverket eller hos motsvarande myndighet i annat land för att få ett transportörstillstånd.

Ansökan om registrering görs på blankett som kan fås från Jordbruksverket. För att få ett transportörstillstånd från Jordbruksverket måste du ha ett intyg som visar att det fordon du använder är besiktigat och godkänt av länsstyrelsen. Kontakta oss alltså om du vill ha ditt fordon besiktigat. Vi svarar för djurskyddskontrollen av djurtransporter.