Lantbrukets djur

Djurhållare som har lantbrukets djur, dvs nötkreatur, får, getter, fjäderfä eller gris kontrolleras regelbundet.

För att hålla lantbrukets djur inom detaljplanelagt område kan tillstånd behövas från din kommun. Kontakta din kommun för mer information.

Mer information om lantbrukets djur finns under länkar till höger.

Köttdjur