Häst

Djurhållare som har häst ska kontrolleras regelbundet.

För att hålla häst inom detaljplanelagt område kan tillstånd behövas från din kommun. Kontakta din kommun för mer information.

Mer information om hållande av häst finns under länkar till höger.

 Externa länkar