Fakta om vår kontroll

Länsstyrelsen Västerbotten har ansvaret för djurskyddskontrollen i hela länet. Vår verksamhet syftar till att upprätthålla ett gott djurskydd där djur behandlas väl, hålls och sköts i en god djurmiljö och ges möjlighet att bete sig naturligt.

Myndighetsutövningen innefattar prövningar av ansökningar, inspektioner för att kontrollera lagefterlevnad samt utredningar och beslut om åtgärder när brister påträffas. Vi informerar och besvarar på frågor inom djurskyddsområdet. Alla som bedriver verksamhet där djurskyddslagen är tillämplig kan bli föremål för kontroll. Kontrollfrekvens bestäms utifrån lagstiftning och vår egen riskbedömning som baseras på erfarenheter av verksamheten och på verksamhetens karaktär.

För att bedriva kontroll enligt djurskyddslagen finns länsveterinär, jurister samt 9 djurskyddshandläggare (8 årsarbetskrafter) anställda. Vi har ingen indelning i distrikt utan alla handläggare jobbar över hela länet. Stationeringsorter är Umeå, Skellefteå och Storuman.

Förklaring till Länsstyrelsens olika beslut hittar du här.

Statistik över kontrollen 2009

 

Beskrivning  Antal 
Inkomna anmälningar på bristande djurhållning 439
Kontrollerade objekt 250
Genomförda djurskyddskontroller 412, varav 163 var planerad kontroll
Antal kontroller utan brist  31 
Beslut enligt 26 § DL-föreläggande 60
Beslut enligt 26 § DL-förbud  15 
Omhändertagande enligt 31 § DL 
Omedelbart omhändertagande enligt 32 § DL  11 
Beslut om djurförbud enligt 29 § DL 
Åtalsanmälningar  10