Djurtransport

Den som transporterar djur ska göra det på ett säkert sätt. Detta för att undvika att det inte finns någon risk att djuren utsätts för skador eller lidande under transporten.

Det är både den som kör och den som sköter om djuren under en transport som ansvarar för att djuren har det bra. För vissa transporter krävs det tillstånd från Jordbruksverket.

Mer information om gällande regler kring transport av djur finns under externa länkar till höger.

djurtransport