Djurskyddskontroll

Länsstyrelsen har sedan 2009 tagit över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskyddet. De flesta djurhållare, berörda företag och verksamheter märker inte någon förändring mer än att det är Länsstyrelsen som genomför kontrollen istället för kommunen. Det är fortfarande samma lagstiftning och ansvar som gäller.

När sker kontroll av djurhållningen?

Länsstyrelsens har till uppgift att kontrollera att djuren har det så bra som lagen kräver. Vi kontrollerar kennlar, hund- och kattpensionat, zoobutiker, ridskolor, djurstallar och andra ställen där djur hålls. Vi följer även upp klagomålsärenden från allmänheten.  Länsstyrelsen meddelar också tillstånd eller godkännanden till vissa typer av verksamheter med djur. Det kan gälla anläggningar för offentlig förevisning av djur eller tillstånd för t.ex. ridskolor, uthyrning av stallplatser, hunddagis, hund- och kattavel, zoobutiker m.fl. Om du har frågor kan du ringa till Länsstyrelsens djurskyddstelefon på telefon 010-225 41 22 eller skicka e-post till djurskydd.vasterbotten@lansstyrelsen.se

Kontroll vid anmälningar

Den som ringer och anmäler brister i djurhållning kan vara anonym. När anmälan om brister i djurhållning kommer in till Länsstyrelsen åker en djurskyddshandläggare ut på inspektion för att kontrollera om anmälan var befogad. Kontrollen sker oanmält. Vid vissa anmälningar skickar Länsstyrelsen som första åtgärd ett informationsblad till djurhållaren.

Planerad kontroll

Länsstyrelsen utför regelbundet återkommande kontroller på djurhållning med lantbrukets djur, hästar, ren samt djurhållning i större omfattning eller med tillstånd. Planerade kontroller kan även ske av sällskapsdjur.

Urval för vilken djurhållare som ska kontrolleras sker antingen via riskbasering, slumpurval eller att en i förväg bestämt djurhållningsform/område ska kontrolleras.